בת מצווה
<a href="http://www.dagesh-hafakot.co.il/" target="_blank"><font color="#444444">http://www.dagesh-hafakot.co.il</font></a>
דגש הפקת אירועים

סלולרי : 054-7966721 דגן